FÖRETAGSIMAGE

Video logomarca Maspalomas

Begäran av digitalt material

 

Turistverksamheten i Villa de San Bartolomé de Tirajana har under de senaste sex åren genomgått en utveckling och omvandling ledd av kommunen som har tagit sig an att främja byggen och renoveringar av offentliga utrymmen och turistområden i Maspalomas Costa Canaria.

När man nyligen firade 50 år av turistaktiviteter i kommunen utgjorde varumärket Maspalomas Costa Canaria en historisk referens, såväl som en bekräftelse av vägen, styrningen, ekonomin, hållbarheten, främjandet och värderingarna för kommunen Villa de San Bartolomé de Tirajana.

Efter en genomtänkt hantering av nylanseringen av kommunens turistvarumärke och för att ligga i linje med de nya sätten att marknadsföra turism, avser det nya varumärket Maspalomas Costa Canaria att ge uttryck för kommunens modernisering och turistaktiviteterna.

VARFÖR: Företagsidentiteten är inte något statiskt och permanent. Den nya loggan kommer att ge en skjuts till aktualiseringen och modernisering av turistmarknadsföringen på orten. Allt under varumärket Maspalomas Costa Canaria, och med en utvecklingsstrategi på väg mot ett stabiliserat resmål på den moderna turistmarknaden och med en projektion från orten och utåt. Omdefinieringen av kommunens varumärke med uttryck för det lokala samhället och via internet och sociala nätverk, samt införandet och utökandet av nya affärslinjer såväl som genererandet av affärer i hela turistsektorn, i en modern omgivning. Allt detta med en identitet anpassad efter de nya tiderna och nya tekniker och förberedd för att stärka resmålets image oavsett dess grafiska tillämpning.

KONCEPT: Konceptet består till stor del av platsens identitet: namnet på turistorten Maspalomas +palo+, har en dubbel betydelse: Maspalomas, å ena sidan avser varumärkets namn och å den andra ett uttryck som betyder det maximala, vilket gör det möjligt att utforska olika kvaliteter i kommunen. Dessutom är det ett tydligt, direkt koncept, enkelt att översätta till andra språk: Det häftigaste!

 

Begäran av digitalt material