Estadísticas

Unidad de Análisis Turístico del Patronato de Turismo de Gran Canaria (statistikavdelningen för turistföreningen på Gran Canaria) förbereder öppen information som är till för verksamma inom sektorn. Rapporter med data sammanställda från enkäter från ISTAC och Frontur-Canarias, vars avsikt är att få reda på lite mer om profilen på de som besöker ön.

Data i enkäten från FRONTUR utförd av ISTAC har som främsta syfte att ge månadsvisa och årsvisa uppskattningar om antalet turister som kommer till Kanarieöarna, såväl som det som främst kännetecknar resan.