Event

För den som uppskattar det autentiska är det en enorm attraktion att denna ort har bevarat sin identitet och de kulturella uttrycken.

Eventos 2

Det kan vara en unik upplevelse att upptäcka lokalbefolkningens levnadssätt och populärkultur som är utspridd i naturområden och på landsbygden.

Eventos 3

Arvet från den neolitiska kulturen kan upptäckas genom ett betydande nätverk med arkeologiska lämningar, muséer och tematiska parker.

Eventos 4

De lokala festerna är det bästa exemplet på populärkulturen och där finns det inslag av musik och folkdanser, uppvisningar av lokala sporter samt avsmakning av lokala produkter och religiösa samt populära festivaltåg.